UR Access – Utbildningsmaterial för alla

UR Access är skapat av Utbildningsradion, UR, för att organisationer såsom skolor, universitet, studieförbund och liknande ska ha tillgång till exklusivt utbildningsmaterial genom internet. Dessa hemsidor innehåller utbildningsmaterial såsom informativa filmer varav vissa endast kan nås av folk med tillgång till UR Access. Läromedel som endast kan nås med UR Access är lösenordsskyddade så att endast behöriga kan komma åt dem. Ett exempel på en hemsida som använder sig av UR Access är Nationalencyklopedins NE Skola där elever och lärare kan finna läromedel till dem flesta ämnen som studeras i skolan.

UR Access har flera så kallade mediecentraler, varav vissa är skapade för olika geografiska områden. Till exempel så är hemsidan SLI Medioteket baserat i Stockholm och skapat för dem som studerar i staden medan Göteborgsregionens Kommunalförbunds hemsida är specifik för Göteborgsområdet. Denna typ av hemsidor är inte specifika för större städer utan mindre områden som Hässleholm, Bollnäs och Tumba med mer. Har liknande nätverk Det finns även mediecenter för hela Sverige. Dessa inkluderar Filmoteket, Folkbildningsnätet, Learnify, NE Skola och SLI Education. På UR skolas hemsida kan man hitta listor med fler adresser kopplade till UR Access mediecentraler.

Det är förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och URs som står bakom Utbildningsradion, ofta förkortat UR, vilket innebär att det är en helt opartisk mediakälla då den inte har några sponsorer samt ett krav på att vara politiskt och religiöst oberoende. UR grundades 1978 och är än idag ett av de största massmedierna i Sverige med allt från populära och informativa TV program och hemsidor till andra typer av läromedel. UR, precis som SVT och SR, finansieras med den TV-avgift alla TV ägare behöver betala vilket är hur dem kan hålla sig från att vara partiska till förmån för hypotetiska sponsorer.

UR Access är uppdelat i olika sektioner vilka är baserade på utbildningsnivån. UR Access för Högskolor och Universitet kan exempelvis inte nås av en grundskoleelev med tillgång till UR Access för någon annan mediecentral som exempelvis NE Skola. Elever med UR Access Högskola och Universitet kan få tillgång till alla de gratis resurserna allmänheten får dra nytta till samt de program som är specifika för just detta nätverk. Just UR Högskola och Universitet drivs från Högskolan i Gävle.

Filmoteket är en annan UR Access mediecentral där skolor kan få åtkomst till pedagogiska filmer. Folkbildningsnätet är även en mediecentral där studerande vid folkhögskolor kan få tillgång till läromaterial. Learnify är ännu en mediecentral där skolelever kan finna studiematerial. SLI education är också en del av UR access och förser elever av olika åldrar med audiovisuella läromedel.

Sammanfattningsvis så är UR Access en samling religiöst och politiskt oberoende mediecenter där behöriga elever och lärare kan finna läromaterial för utbildning på allt mellan grundskole- och universitetsnivå. UR erbjuder läromatrial för allmänheten men en person med tillgång till någon av UR Access mediecentralerna har förfogande till mer exklusivt material. UR Access är framför allt skapat för organisationer som grundskolor, gymnasier, universitet och högskolor. Det finns olika mediecentraler att välja bland vilket innebär att en skola eller annan organisation kan välja den som passar bäst för just dem.

Privacy Policy