PK-Mannen – Musse Hasselvall försöker förstå


PK-Mannen är en UR serie som handlar om att Musse Hasselvall, en vit och hetero CIS-man, konfronterar det faktum att han lever med fler fördomar om andra folkgrupper än vad han tidigare trott. Hasselvall, som gestalter PK-mannen, har växt upp utan allvarliga fördomar riktade mot sig själv och har därför inte lagt märke till att han skapat åsikter om andra baserat på kön, hudfärg, religion och liknande. Serien är skapad av Utbildningsradion med avsikt att väcka tankar hos andra som passar in i mallen för PK-mannen eller folk som av en anledning eller annan han skapat icke förtjänade fördomar mot en annan grupp av människor.

I ett avsnitt träffar Musse ett antal människor som av olika anledningar blivit förtryckta i det samhälle PK-mannen alltid upplevt som jämställt. I avsnittet “Livet som macho” diskuterar Hasselvall bland annat frågan om det är acceptabelt att använda ord som “kärring” och ”bög” som skällsord. I samma avsnitt får vi höra den homosexuella elitfotbollsspelaren Anton Hysén berätta om hur han har tagit det att hela sitt liv hört folk använda begreppet “bög” som en förolämpning. I detta sammanhang tillhör Musse den normativa sexualiteten hetero och har därför aldrig observerat homofobin i samhället på samma sätt som någon av en annan sexualitet har.

Avsnittet “Hur ser en svensk ut?” riktar in sig på rasism och svenskar med annan etnisk bakgrund som därför inte ses som “riktiga” svenskar av PK-män såsom Musse. I avsnittet får vi möta Shanthi Rydwall-Menon som växt upp på Värmdö i Stockholm där hon var den enda som inte hade vad som klassificeras som ett “riktigt” svenskt utseende och höra hur det påverkade hennes uppväxt. Musse får det även berättat för sig hur det är att växa upp i Sverige när man inte har det klassiska svenska utseendet med blont hår och blåa ögon. Hans vänner berättar hur kassörskor alltid trodde att de stal från affären som barn och hur de inte blivit insläppta på vissa klubbar på grund av deras utseende.

Det här programmet är av stort värde då många som passar in i mallen för att vara “normativ” inte förstår att de behandlar andra fel på grund av stereotyper de inte ens vet att de har själva. Är man vit kanske man aldrig tänkt på hur andra diskrimineras i samhället och hur de får dem att känna. Är man man kanske man aldrig tänkt på hur kvinnor känner sig när man nedvärderar dem genom att exempelvis mansplaina och använda begrepp som “lilla gumman”. Är man heterosexuell kanske man inte förstår hur sårande det kan vara att använda “bög” som skällsord. Dessa är endast få av många exempel hur så kallade PK-män omedvetet kan diskriminera andra. Detta program kan hjälpa folk som inte ens vet att de behandlar andra illa att förstå det och därmed förbättra sitt beteende.

I kort så är URs program PK-mannen en serie skapad för att väcka tankar om normer och stereotyper i samhället som till vardags inte utmanas så mycket som de borde. Är man priviligierad som Musse kanske man inte ens vet att dessa diskriminerande normer existerar och är i behov av en väckarklocka i form av ett program som detta.

Privacy Policy