UR Samtiden – Folkbildande och intresseöppnare


UR Samtiden är ett televisionsprogram skapat av Utbildningsradion. Programmet har som huvudsyfte att utbilda sin publik genom att i varje avsnitt visa information som är användbar och aktuellt i dagens samhälle. UR Samtiden har sänts i Kunskapskanalen samt UR Play sedan den 18e januari 2010. I Kunskapskanalen sänder programmet mellan klockan fyra och sju på vardagseftermiddagar samt mellan tolv och fyra på helgdagar. Innan UR Samtiden tillsammans med programmet SVT Forum år 2010 började sändas visades istället 24 Direkt som hade ungefär samma struktur.

Vad som visas i UR Samtiden skiljer sig stort från dag till dag då det ska vara en så divers källa till kunskap som möjligt. Det är ofta seminarier, debatter eller liknande som sänds. Dessa kan handla om allt från svensk historia till diskussioner om livet och döden. Ett exempel på ett populärt UR Samtiden-segment är Peter Sjölunds seminarium om släktforskning. Ett annat klipp från UR Samtiden som blivit populärt bland tittarna är det i vilket Elin Ekblom-Bak diskuterar faran med att sitta still i långa perioder.

Ett av UR Samtidens mer nyliga program innefattar historiaprofessorerna Karl-Göran Karlsson och Holger Weiss som berättar vilken roll Sverige Spelade i 1700- och 1800-talets slavhandel. Ett annat mer nytt UR Samtiden-program visar en diskussion mellan författaren Ola Larsmo och litteraturvetaren Johan Svedjedal där frågan om hur tekniken bidrag till att gratis litteratur lätt går att få tag i påverkar litteraturkulturen. Utöver kulturella och samhällsvetenskapliga program sänder UR Samtiden även vetenskapsrelaterade avsnitt såsom det där Sunil Kumar Ramamoorthy, student vid universitetet i Borås, berättar om hållbara material för att förebygga miljöförorening.

På UR Play kan dessa program tillsammans med nästan 1200 andra streamas gratis. Hemsidan är simpel och gratis att använda vilket innebär att folk från alla åldrar och ekonomier kan ta del av resurserna UR erbjuder där. Det går att söka sig fram mellan olika kategorier för att hitta klipp som just du gillar. UR Samtiden program är även perfekta för att använda i skolan både för elever och lärare. UR Samtiden är inte bara en lättanvänd källa till information för skolarbeten men även en högst trovärdig sådan.

UR Samtiden är inspirerat av det amerikanska programmet C-SPAN. C-SPAN står för Cable-Satellite Public Affairs Network och finns precis som UR Samtiden till för att utbilda sin publik. C-SPAN är, till skillnad från många andra amerikanska TV-program, reklamfritt och sänder innehåll såsom filmer från olika delar av staden som exempelvis senaten eller presidenten. Programmet har sänts sedan 1979 och finansieras, precis som UR, med TV-avgifter.

UR Samtiden är i kort ett TV program skapat av UR för att sända informativa program som debatter och seminarier om allt från politik till historia till naturvetenskap. Programmen är gratis att se för alla i Sverige och kan ses på TV eller från en annan apparat med tillgång till UR Play. Den som inte har tillgång till denna typ av teknik kan låna gratis utrustning från närmaste bibliotek. För den som vill titta på UR Samtid när det först sänds så görs detta på Kunskapskanalen.

Privacy Policy