Vad är Utbildningsradion, UR?


Utbildningsradion, ofta förkortat UR, är ett media utlopp finansierat av förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR. Detta innebär att alla innevånare i Sverige har gratis tillgång till URs medieresurser. UR sänder sina program genom Sveriges Television, förkortat SVT, och Sveriges Radio, förkortat SR. Utbildningsradions program kan även nås genom mediecentraler såsom Nationalencyklopedien och SLI. URs grundläggande idé är att sända program som är både intressanta och informativa för att i slutändan utbilda sin publik, därmed namnet Utbildningsradion. Programmen riktar sig för det mesta till barn, ungdomar och unga vuxna i skolåldrarna. URs program används ofta i klassrummet då de är en perfekt källa till mångfaldiga audiovisuella läromedel.

Utbildningsradions historia börjar så tidigt som 1928 då skolöverstyrelsen grundade Skolradio. 1964 blev Skolradio ett med Skol-TV som skapats tre år tidigare. Radiotjänst tog över ägandet av UR från skolöverstyrelsen år 1931 och ägde det fram tills 1967 när kommittén för television och radio i utbildningen tog över. 1978 tog de nuvarande ägarna av rättigheten till UR, Utbildningsradion AB, över. Fram tills år 1985 var UR och dess systerföretag SVT och SR skattefinansierade vilket sedan ändrades till att de drevs på TV-avgifter. I september år 2004 skapades TV-programmet Kunskapskanalen som ett samarbete mellan SVT och UR.

UR skapar lärorika och lättillgängliga program i många olika kategorier som samhällskunskap, naturvetenskap och mycket mer. På UR Play kan man se dessa program som exempelvis Multiversum, en film om rymden, eller Inrikespolitiken, en film och 60-talets USA. Dessa är bara exempel på den stora samling av filmer, serier och radioprogram UR har att erbjuda den som vill. UR har program med innehåll som även finns i läroplanerna för nästan alla ämnen som går att läsa i skolan vilket är varför så många lärare tar hjälp av URs program i sitt lärande. Detta gäller inte endast ämnen man läser i grundskolan såsom matte och NO utan även mer specifika ämnen som samhällsekonomi eller könspsykologi som ofta läses på högre utbildningsnivå.

Utbildningsradion har, precis som SVT och SR, sitt huvudkontor i Stockholm. I december 2012 hade UR 232 anställda varav några högt anordnade är VD Christel Tholse Willers och styrelseordförande Lisa Lindström. Den allmänna TV och radion i Sverige, Alltså SVT, SR och UR, hade 2006 en sammanlagt årlig budget på 6,7 miljarder svenska kronor. Innan den nuvarande VD var det den svenska journalisten Erik Fichtelius som hade ansvaret för UR. Utbildningsradion skriver själva på sin hemsida att deras lättillgängliga och kvalitativa program inte bara sprider kunskap utan även gynna demokratin. UR bidrar till att folk vet sina rättigheter, hur ett samhälle fungerar och hur viktigt det är att använda den politiska röst alla i Sverige ska ha rätt till.

I kort så är utbildningsradion ett massmediautlopp där alla i Sverige kan finna kunskap. Det riktar sig framförallt till barn och äldre i skolåldrarna men alla kan dra nytta av de gratis läroresurserna som UR erbjuder allmänheten. URs program går att se på SVT, SR eller i någon av mediecentralerna som går att hitta på URs hemsida.

Privacy Policy